Svatý Petr celý kuchaný 1-2 kg/ks

Kód: 46
Neohodnoceno
Značka: FRANCIE
1 690 Kč / kg
Do 4-6 dnů

Cena za 100g.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pilobřich ostnitý známý také jako ryba sv. Petra (Zeus faber) je mezi rybami delikatesou. K této rybě se váže pověst o sv. Petrovi, který rybě kterou ulovil vytáhl zlatou minci z tlamy a zanechal na jejím těle otisk prstu. Pilobřiši žijí samotářsky či v malé skupince v hloubce 5-200m ve vodách Atlantického oceánu a v Tichomoří. Živí se sépiemi a korýši. Loven na francouzském pobřeží z malých lodí a pokud je rybáři najdou v sítích na lovení sleďů, považují to za dobré znamení.

Dosahuje délky 70cm a hmotnosti 8kg, průměrně však pouze 20-50cm. Ryba má ploché tělo a nezaměnitelné znaky mezi které patří ohraničená tmavá skvrna za žábrami, tvrdé paprsky přečnívající délku přední ploutve, dlouhá prsní ploutev a velká hlava se širokým ústním otvorem. Na hrubé kůži nejsou šupiny. Nejlépe se připravuje pošírováním nebo dušením v páře. Má velmi jemné maso s vynikající chutí.

Minimální objednávka 1 kg.

Minimum order is 1 kg.

John Dory also known as fish Vol. Petra (Zeus faber) is between fish delicacy. This fish is a legend about St. Peter, who caught the fish he pulled a gold coin from the mouth and left her body fingerprint. Saint. Petr live solitary or in small groups of 5 to 200 m depth in the waters of the Atlantic Ocean and the Pacific. They feed on cuttlefish and crustaceans. Hunt the most trawl fishermen and if they find the network on herring fished, consider it a good sign.

Reaches a length of 70 cm and a weight of 8 kg, but only an average of 20 to 50 cm. The fish has a flat body and unmistakable signs that include bounded dark spot behind the gills, harsh rays protruding length front flippers, long pectoral fin and a large head with a wide orifice. For rough skin, no scales. The best way to prepare poached or steamed suffocation. It has a very tender meat with excellent taste.